Lärarpresentation – Jenny Berntsson

 

Jag har länge haft ett komplicerat förhållande till teckning. För mig handlar teckning mycket om process och om att själva processen blir en del av berättelsen i bilden. Och om att jag dessutom vill synliggöra den processen. Det har handlat om att först lära mig att förstå hur saker och ting ser ut, för att sedan lära mig att helt släppa taget om tekniken och låta uttrycket  och processen vara i fokus. Att försätta mig själv i ett flow har varit själva frisläppningen. Teckning kräver ett flow.

www.jennyberntsson.com samt www.local-a.org